Rasa takut seringkali menimpa peserta didik menjelang ujian munaqosah. Perasaan grogi, gemetar dan bingung hampir dialami semua peserta didik. Apalagi guru pengujinya terkenal sadis dan gemar membantai peserta ujian. Ya, perasaan seperti itu sangatlah wajar.

Munaqosyah merupakan ujian kurikulum Terpadu dan kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya di SMA Islam Al-Maruf. Munaqosyah ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dibidang terpadu yang sudah mereka tempuh selama kurang lebih 3tahun disini. Terdapat Munaqosyah Praktik dan Munaqosyah Lisan.

Aspek Munaqosyah praktik yaitu : wudhu, zakat, sholat subuh (qunut), dan pengurusan jenazah

Aspek Munaqosyah Lisan yaitu: Muhawaroh, Tahfizh, Tahsin Tajwid, dan Ibadah Syariah

Munaqosah adalah penilaian kinerja untuk mengukur proses dan produk. Munaqosah  merupakan pengukuran yang bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, tata cara wudhu, memandikan jenazah, mengkafani jenazah sampai menyolati jenazah.

Kegiatan tersebut bisa dilihat dari beberapa foto yang ada di bawah ini :

Categories: News SMA

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *